Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Studia – inwestycja w przyszłość


 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.studiazprzyszloscia.pl
e-mail: konkurs@studiazprzyszloscia.pl
tel. kom. 607-035-169

Studia – inwestycja w przyszłość

Ruszył nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do akredytacji środowiskowej mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnione zostaną kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Organizatorem merytorycznym Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

 

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców. O przyznaniu certyfikatów zdecyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, reprezentujących m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. Gala Finałowa Programu „Studia z Przyszłością” odbędzie się w lutym 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w zabytkowych murach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Nasi eksperci zbadają m.in. czy akredytowany program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzą, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Ocenią, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk.

Kierunek studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych) może zostać zgłoszony do Konkursu przez rektora uczelni, jak również kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) lub kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do Programu nieograniczoną liczbę kierunków studiów.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20 listopada 2015 roku.


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl