Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Testowanie umiejętności z inclick.pl

Poziom bezrobocia wśród młodych osób jest wysoki, pomimo faktu, iż młodzi obecnie wcale nie są gorzej przygotowani do pracy, niż ich rówieśnicy sprzed kilkunastu lat. Jednak ze względu na znacznie większą podaż absolwentów uczelni wyższych na rynku, aniżeli wcześniej sam tytuł magistra już dziś nie wystarcza i wielu młodych ludzi ma poważne problemy ze znalezieniem pierwszej pracy. Wraz z coraz szybszymi zmianami zachodzącymi w gospodarce zwiększa się też presja pracodawców na gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy przez przyjmowanych pracowników. Pracodawcy nie chcą poświęcać czasu ani dodatkowych środków na przysposobienie nowych osób do zawodu, szczególnie młodych bez wcześniejszego doświadczenia. Przedsiębiorcy dziś silniej niż kilkanaście lat temu walczą nie tylko z konkurencją, ale także z tym, aby nadążyć za szybko zmieniającym się otoczeniem i technologiami. Codziennie zmagają się zatem z walką o bieżący zysk i przetrwanie, ale także o to, aby każdy zatrudniony pracownik przyczyniał się do ich sukcesu na rynku i generowania nadwyżek.

Uczelnie pomimo podejmowanych prób nie nadążają z adaptacją programów do zachodzących zmian i nie kształcą zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. W efekcie młodzi sami muszą zadbać o nabywanie doświadczenia i dodatkowej wiedzy i eliminować luki kompetencyjne. Do problemów z zatrudnieniem absolwenta przyczynia się także często jego wcześniejszy przypadkowy i nieprzemyślany wybór kierunku kształcenia. Często młode osoby wybierając kierunek studiów nie robią tego świadomie, nie wybierają także tych kierunków, na absolwentów których istnieje zapotrzebowanie na rynku. Trafiają na daną uczelnię z bardzo różnych powodów, np. dlatego, iż tylko tam mieli szanse się dostać, takie studia wybrali ich koledzy, bądź taki typ studiów zasugerowali im rodzice. Podczas studiów nie do końca są przekonani, że uczą się tego co ich interesuje, a kończąc je dalej nie wiedzą co mogliby i co chcieliby w życiu robić, aby praca była inspirująca i dawała im satysfakcję. W systemie edukacji brakuje bowiem odpowiedniego wsparcia młodzieży w zakresie świadomego wyboru kształcenia zawodowego, które winno rozpocząć się już na etapie wyboru szkoły średniej. Często bowiem ten wybór wpływa na możliwości dalszego wyboru kierunku studiów i dalszej kariery zawodowej.

Warto zatem podczas studiów szukać różnych możliwości na sprawdzenie swoich umiejętności i preferencji zawodowych. Każda wykonywana praca dostarcza wiedzy na ten temat, więc warto się angażować podczas studiów w prace dorywcze, czasowe, staże i praktyki. Można też próbować swoich sił realizując zlecenia przez Internet np. testując swoje umiejętności i możliwości wykonując zlecenia dla firm i osób fizycznych za pośrednictwem portalu inclick.pl. Osoby zarejestrowane w portalu mogą tworzyć, budować i uaktualniać swoje cv, a potencjalni pracodawcy mogą szukać rzetelnych, sumiennych i wyróżniających się osób pod względem przedsiębiorczości, terminowości,  pomysłowości czy specjalistycznych umiejętności.

Z jednej strony więc portal jest miejscem, w którym można testować w praktyce to co się chciałoby robić, z drugiej zderzać się z wymaganiami i realiami rynku. Z pewnością warto próbować tam swoich sił.

Anna  Żubka

Inclick.pl


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl