Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Uczelnia dająca możliwości to dobry wybór!

Stwarzanie możliwości studentom to obowiązek uczelni wyższych? To pytanie jest wręcz oczywiste! A odpowiedź przez większość brzmi, tak. Ale czy każda szkoła wyższa rzeczywiście daje taką możliwość? Uczelnią, która dba o rozwój studentów i daje ku temu możliwość jest Międzynarodowa Wyższa Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, kształcąca na studiach I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz II stopnia (studia magisterskie), na kierunkach Logistyka, Transport, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna.

MWSLiT we Wrocławiu to uczelnia, która aktywnie dba o wysoki poziom oraz jakość nauczania spełniające standardy europejskie. 95% studentów po ukończeniu studiów w MWSLiT we Wrocławiu znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i w krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL - TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA, branży której zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu analizując potrzeby studentów utworzyła we współpracy z Uniwersytetem Lotaryńskim studia II stopnia magisterskie z wykładowym językiem angielskim.

Grudniowe zajęcia w MWSLiT we Wrocławiu to nie tylko przygotowania świąteczne, ale również pasjonujące zajęcia z wykładowcami z Francji w ramach wspólnego programu nauczania z Universite de Lorraine: Joint Master's Studies in Engineering with English as the language of instruction. Są to intensywne treningi z zakresu logistyki. Studenci systematycznie zdobywać będą wiedzę potrzebną do projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi i logistycznymi na płaszczyźnie technologii, ekonomii, organizacji oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych, łączących aspekty technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne w zakresie logistyki produkcji. Ponadto pozwolą wykształcić profesjonalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w projektach badawczych dedykowanych rozwojowi przemysłu.

Grudniowe wykłady nie są jedynymi tego typu zajęciami, w których uczestniczyć będą studenci MWSLiT we Wrocławiu na specjalności Inżynieria systemów przemysłowych. W ramach programu 40% zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzonych z wykładowcami z Universite de Lorraine, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. Po I roku studiów 10 najlepszym studentom, Uczelnia oferuje możliwość kształcenia ukierunkowanego na rozwój naukowy, a po uzyskaniu tytułu magistra logistyki możliwość podjęcia studiów doktoranckich we Francji. 

 

www.mwsl.eu

 


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl