Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Zielone światło dla Automotive

W ostatnim czasie nasza rodzima branża motoryzacyjna doznała prawdziwego przyspieszenia, a to za sprawą zagranicznych inwestycji tego przemysłu w Polsce. Pod koniec zeszłego roku Minister Gospodarki Janusz Piechociński informował
o zamiarze budowy nowej fabryki samochodów jednego ze światowych liderów branży automotive. Niedługo potem pojawiły się doniesienia o kolejnym, opiewającym na miliard złotych projekcie inwestycyjnym. Postanowiliśmy sprawdzić, w których działach szeroko pojętego przemysłu motoryzacyjnego warto szukać pracy ze względu na wysokie wynagrodzenie, oraz jak poziom płacy w tej branży różni się ze względu na region zatrudnienia.

Średnia wartość rynkowa miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich działach branży motoryzacyjnej w Polsce wyniosła w zeszłym roku 7 398 PLN. Ta sama miara z wyłączeniem obszaru zarządzania organizacją równa była 4 896 PLN. W tym ujęciu na największe zarobki szansę miały osoby zatrudnione w dziale IT, HR oraz finansach i księgowości. Mediana ich wynagrodzeń oscylowała wokół wartości 6 000 PLN miesięcznie. Dział produkcji, przeważający wszystkie obszary liczbą stanowisk, był jednym z najmniej dochodowych dla pracownika. Mediana miesięcznego wynagrodzenia wyniosła tutaj 3 169 PLN i była wyższa jedynie od wartości płacy dla obszaru administracji i prawa.

Wykres 1: Mediany MPC w poszczególnych działach branży motoryzacyjnej w ujęciu ogólnopolskim.

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources

Uśredniony poziom płac w branży motoryzacyjnej był w 2013 roku 16% wyższy niż średnia dla ogółu przedsiębiorstw. Największa różnica na korzyść motoryzacji, wynosząca blisko 50%, dotyczy działu obsługi klienta. Obszar administracji i prawa jest jedynym, gdzie zarobki w omawianej branży były niższe niż ogółem, różnica ta jednak wyniosła jedynie 4%.

Jaki wpływ na branżę automotive miała lokalizacja przedsiębiorstwa? Nie tylko oddziaływała na poziom płac, ale także była bardzo ważnym argumentem przy samym podejmowaniu decyzji o powstaniu zakładu. Jak podkreśla wicepremier, atrakcyjność naszego kraju,
a zwłaszcza regionu ekonomicznych stref specjalnych w zachodnio-południowej i środkowej części Polski odegrała kluczową rolę w rozstrzygnięciu ostatnich inwestycji w tej branży. Przyjrzyjmy się zatem raz jeszcze wynagrodzeniom w branży automotive, tym razem dla województw śląskiego i dolnośląskiego.

W porównaniu do przeciętnej płacy ogółu przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, firmy lokujące swoje komórki sprzedażowe w regionie Dolnego Śląska i Śląska oferują wynagrodzenia wyższe średnio o 100%. Niższy niż dla całego kraju poziom płac na Dolnym Śląsku oferowany jest pracownikom działu IT, a w regionie Śląska: jakości, produkcji oraz administracji i prawa. Można powiedzieć, że na drodze po wyższe płace częściej na zielonym świetle przejadą zatrudnieni w działach przedsiębiorstw motoryzacyjnych z województwa dolnośląskiego, ich sąsiedzi ze wschodniej strony póki co czekają na żółtym świetle.

Maria Kaszyńska

Konsultant w Dziale Analiz i Raportów Płacowych TEST

maria.kaszynska@testhr.pl

tel.: 12 350 56 24


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl