Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Aglomeracja Konińska

Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej

Od marca 2014 do listopada 2014 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu realizowała zamówienie publiczne, polegające na stworzeniu „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” będącego jednym z elementów projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Projekt opracowania Studium składał się z dwóch etapów, analitycznego i rekomendacyjnego. Podczas początkowych prac, specjaliści z MWSLiT zbierali dane pierwotne i wtórne, dotyczące opracowywanego obszaru (badania były realizowane za pomocą takich technik badawczych jak: analiza desk research, kwestionariusz ankiety oraz badania terenowe). Uzyskane informacje, zawierające m.in. dane demograficzne, inwestycyjne, społeczno-ekonomiczne, dotyczące stanu infrastruktury, potoków pasażerskich czy natężenia ruchu pojazdów posłużyły do opracowania analizy stanu obecnego systemu transportowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Ocenie podlegała m.in. sieć połączeń komunikacji zbiorowej (zarówno autobusowej jak i kolejowej) czy stan infrastruktury drogowej i kolejowej.

W drugim etapie, na podstawie wyników prac badawczych oraz danych prognostycznych, sformułowano zalecenia dla zamawiającego, mające na celu usprawnić działanie systemu transportowego oraz zwiększyć atrakcyjność transportu zbiorowego. Zalecenia zawierały m.in. informacje o możliwościach finansowania modernizacji infrastruktury transportowej (zarówno taboru jak i infrastruktury drogowej) w nowej perspektywie UE i wskazywały miejsca dla potencjalnych nowych inwestycji (np. nowy most na Warcie, czy budowa łączników drogowych).

Wyniki prac specjalistów były poddane weryfikacji podczas konsultacji społecznych, na których zarówno przedstawiciele samorządów jak i organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy mogli zgłaszać wątpliwości, opinie i nowe pomysły.

Projekt został pomyślnie zakończony z końcem listopada 2014. Zdobyte referencje po raz kolejny udowadniają, że MWSLiT jest wiarygodnym i rzetelnym wykonawcą, który gwarantuje wysoką jakość wykonanej pracy.

 

Zdjęcie z konsultacji społecznych

 

www.mwsl.eu

 


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl