Strona główna
Uczelnie
Szkolenia
Wsparcie HR
Pierwszy dzień w nowej
pracy dzięki pracatobie.pl


Teraz Ty znajdź pracę w swojej branży,
na stanowisku lub w swoim mieścieZnajdź ofertę pracy
Znajdź ofertę pracy


Rynek pracy i biznes

Rozwój zawodowy i osobisty


Zarobki ponad pracą w zawodzie?

Z badań, jakie przeprowadził zespół MarkeTEAM, wynika, że studenci wchodzący na rynek pracy stawiają przede wszystkim na wysokość zarobków oraz elastyczność zatrudnienia. Mniej liczy się dla nich specyfikacja stanowiska czy możliwość rozwoju.

Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM skupia studentów Wydziału Zarządzania UŁ, którzy czują niedosyt wiedzy o marketingu. Współpracuje z nimi spółka Inclick - właściciel platformy o tej samej nazwie, na której studenci mogą znaleźć pracę dorywczą - przeważnie zdalną, ale coraz więcej jest też ofert praktyk czy staży. To na jej zlecenie zespół MarkeTEAM przeprowadził badania wśród studentów.

Dzisiejsi studenci mają wysoką zdolność funkcjonowania w świecie wirtualnym. My chcemy pomóc im odnaleźć się na rynku pracy. Zależy nam na budowaniu wśród nich przedsiębiorczości. Dlatego byliśmy ciekawi, co jest dla nich ważne i na co zwracają uwagę przy poszukiwaniach.- komentuje Anna Żubka, prezes Inclick Polska Sp. z o.o.

Badania ilościowe zostały przeprowadzone na grupie 200 studentów w styczniu 2015 r. Ich kontynuacją były późniejsze wywiady pogłębione w wybraną grupą. Na pytanie jakiej pracy oczekują studenci w trakcie studiów najczęstszą odpowiedzią (60% respondentów) był argument zarobków. Studenci mocno podkreślali swoją kiepską sytuację materialną. Drugim najważniejszym czynnikiem, na jaki zwracano uwagę, była elastyczność godzin pracy. Aż 43% ankietowanych zdecydowałoby się na podjęcie zobowiązań wobec pracodawcy w wymiarze mniejszym niż 20 godzin tygodniowo. 19% zdecydowałoby się co najwyżej na 1/5 etatu. Jednocześnie aż 75% deklaruje, że byłoby w stanie zwiększyć wymiar czasu pracy, pomimo wcześniejszych ustaleń w pracodawcą. Możliwość rozwoju oraz zakres powierzonych obowiązków plasują się dopiero na 3 i 4 pozycji (odpowiednio 50 i 35%). Jednocześnie są to dwie pierwsze wskazywanie odpowiedzi przy pytaniach dotyczących wymarzonej pracy. Tu najczęstsza odpowiedź brzmi „w zawodzie”.

Zaskakujące wyniki uzyskano w pytaniu o wykonywanie pracy zdalnej przez studentów. Pomimo, że ta forma pracy jest nadal w Polsce słabo rozwinięta, to ponad 65% badanych studentów wskazało na posiadane doświadczenie w tym zakresie. Wynik ten zbliża nas więc do tendencji widocznych w krajach zachodnich i USA. Ponadto, ponad połowa polskich respondentów byłaby gotowa do wykonywania takiej pracy w tym samym czasie dla kilku pracodawców. Tą tendencję powinni wziąć pod uwagę pracodawcy rekrutujący nowych pracowników wśród pokolenia Z. Wymaga to od nich zmiany sposobu komunikacji i precyzji w zlecaniu zadań. Studentom zaś taka forma pracy pozwala na zdobycie umiejętności takich jak samoorganizacja, terminowość, dyscyplina i dokładne realizowanie poleceń zgodnie z wytycznymi.

Wyniki badań sprowadzają się jednak do tego samego - dużych możliwości studentów do podejmowania prac dorywczych w elastycznym systemie pracy oraz podjęcia pracy zdalnej - kontynuuje Żubka. Studenci świetnie odnajdują się zarówno w pracach przed komputerem, jak i w mniejszym wymiarze czasu, których wykonanie mogą dopasować do grafiku na uczelni. Możliwość znalezienia takich zleceń daje im nasza platforma.

 

 

Więcej informacji udziela:

Rozi Mikołajczak

Boom PR Sp. z o.o.

tel. 531 365 007

rozi.mikolajczak@boompr.pl

 

O Inclick Polska Sp. z o.o.:

Platforma inclick.pl to pierwsza internetowa agencja zatrudnienia dla studentów i uczniów. Pomysł bazuje na internetowym pośrednictwie w zlecaniu pracy, głównie w formule mikropracy, crowdsourcingu i zleceń bezpośrednich.


Współpracujemy z ...
Regulamin portalu | Kontakt | Copyright 2011 Pracatobie.pl